Begeleidingsmogelijkheden

Cursussen

 

 

GelukkigHB groepen

 

 

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Een GelukkigHB groep verbindt door oprechte acceptatie en een speelse begeleiding.

 

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij GelukkigHB wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.

 

Dit doen wij door

 • te kijken naar wie jij echt bent en wat jij in je hebt.
 • je te helpen kennis te krijgen over jezelf en je leren vertrouwen te hebben in jezelf zodat je in balans komt.
 • je te stimuleren om vanuit behendigheid, veerkracht en positiviteit verantwoordelijkheid te nemen over je eigen ontwikkeling.

 

Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

De groep start bij een deelname van minimaal 2 kinderen/jong volwassenen. Er kunnen maximaal 6 kinderen/jong volwassenen deelnemen per groep. Uw kind wordt in dit geval op een wachtlijst geplaatst.

 

De intakeprocedure voor elke GelukkigHB groep verloopt middels onderstaande stappen:

- aanmelding telefonisch of via e-mail

- een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we de hulpvraag en het aanbod afstemmen

- besluit tot plaatsing en start indien kennismaking positief ervaren is door beide partijen

 

Het is mogelijk om in termijnen te betalen (particulier)

Ik ben werkzaam bij Wil'skracht waardoor een beschikking (ZIN) via de gemeenten Midden en Noord Limburg ook mogelijk is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil'skracht via de site https://www.wils-kracht.nl/.

Alle gemeenten en instanties verlenen ook subsidie (PGB) aan ouders om de plaatsing te bekostigen. U kunt dit navragen bij de betreffende gemeente of instantie.

 

Gelukkig HB groep peuters

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar.

In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

 

GelukkigHB groep kleuters

Deze groep is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar en is gericht op het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen evenals het ontmoeten van gelijkgestemden. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

 

 

GelukkigHB groep middenbouw

Deze groep is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar en is gericht op uitdagende spellen, activititeiten en materialen. Het stimuleren van een growth mindset heeft een prominente rol door middel van moed om te falen. Tevens geeft het de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten.

 


 

GelukkigHB groep bovenbouw

Deze groep is bestemd voor kinderen in de leeftijd van van 9-12 jaar. Uitdagende spellen, activiteiten en materialen staan centraal. Het stimuleren van growth mindset houdt een prominente rol en er is ook aandacht voor filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid, growth mindset door middel van moed om te falen, evenals leren leren. Het ontmoeten van gelijkgestemden blijft een rode draad tijdens de bijeenkomsten.


 

 

GelukkigHB groepen pubers

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken en leren leren centraal. Het is tevens een mogelijkheid om gelijkgestemde pubers te ontmoeten.

 

Er zijn 2 GelukkigHB groepen voor pubers te weten:


De GelukkigHB groep voor pubers van 12-15 jaar.

 

Deze groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

 

De GelukkigHB groep voor pubers van 16 jaar en ouder.


Deze groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen.


Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als toelatingseis. Alcedo-HB hanteert daarom geen strikte grens van een IQ-testscore van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Ik neem bij ieder kind een intake af waarbij ik naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luister naar het verhaal dat ouders mij vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

 

Wij, als GelukkigHB en al haar licentiehouders, komen op internet bedrijven tegen die ons concept/naam proberen te kopiëren. Wij distantiëren ons van deze bedrijven. De praktijken van de GelukkigHB begeleiders staan voor integriteit, professionaliteit en kwaliteit in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Daar zijn we zuinig op. Het landelijk groeiende netwerk van professionele begeleiders en licentiehouders die de naam GelukkigHB mogen dragen en het concept gebruiken staan op de website van GelukkigHB.

 

 

 

 

Individuele Begeleiding


Wanneer je als hoogbegaafd kind of jong volwassene problemen ervaart door hoogbegaafdheid, kunnen uitleg over en inzicht in je ontwikkeling helpend zijn. Enkele coachsessies kunnen dan voldoende zijn om meer grip op jezelf en je omgeving te krijgen. Tijdens de individuele begeleiding leren kinderen en jong volwassenen omgaan met hun hoogbegaafdheid.

Door deze individuele begeleiding, ook wel psycho-educatie genoemd, krijgen hoogbegaafde kinderen en jong volwassenen meer zelfkennis over en vertrouwen in zichzelf waardoor ze uit kunnen groeien tot (jong)volwassenen die trots zijn op wie ze zijn.


De investering voor een individueel begeleidingstraject bedraagt € 85,- per sessie van 60-75 minuten.

Vanaf oktober 2018 is het mogelijk via samenwerkingspartner Wil'skracht een beschikking (ZIN) via de gemeente Noord Limburg te regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil'skracht via de site https://www.wils-kracht.nl/ 


Data worden in gezamenlijk overleg afgestemd.

Begeleiding in beelddenken
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers!

Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden.

Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.

Lees de verhalen over beelddenken van ouders en kinderen uit de praktijk.


Wil jij graag:

- Inzicht krijgen in de manier waarop jij leert.

- Ontdekken dat je lesstof prima begrijpt en onthoudt door het visueel op te slaan.

- Verschillende manieren van visueel leren eigen maken en toepassen op school.


Dan kan ik je helpen! Leren kan namelijk heel leuk zijn als je het doet op de manier die bij jou past!


In mijn praktijk begeleid ik kinderen die in beelden denken volgens de 'ik leer anders' methode. De begeleiding is gericht op visuele ontwikkeling waarbij de inhoud top down aangeboden wordt. Meer informatie is te vinden op de site van 'ik leer anders'


De investering voor Begeleiding in Beelddenken bedraagt € 60,- per sessie van 45 minuten.

De kosten voor de complete training van 6 sessies van 45 minuten inclusief werkboek zijn € 279,- 

Data worden in gezamenlijk overleg afgestemd.

Begeleiding in 'De moed om te falen'Heeft uw kind of uzelf de neiging om lastige situaties of emoties uit de weg te gaan of te voorkomen?

Deze neiging is zichtbaar in zaken als faalangst en perfectionisme, moeite met grenzen aangeven en voor je mening gaan staan, maar ook in onderpresteren of aanpassingsgedrag. Komt daar een hoger IQ bij kijken, met als gevolg minder faalervaringen of opgebouwde frustratietolerantie, dan is een extra uitdaging geboren.


De Moed om te Falen gaat over faalvaardigheid. Over leren door te proberen. Over oefenen, uitproberen, foute keuzes maken en balen. Het gaat over trots, leren, ontwikkelen, de kick als het lukt. Het gaat over accepteren wat er is, het ‘niet weten’ omarmen, het ‘niet kunnen’ opzoeken, ‘ja’ zeggen tegen wat zich aandient en de mogelijkheden die voor je liggen. Over kiezen, durven doen, jezelf in de etalage zetten. Over vrijheid en doorzetten. Over plezier maken en spelen. De basisvaardigheden om te leren, ontwikkelen en innoveren. De basisvaardigheden voor het dagelijks leven.

Meer informatie over de inhoud van deze training is ook te vinden op de site van The School of Play.


De Moed om te Falen training wordt gegeven aan zowel individuen, gezinnen als groepen.

Heeft u interesse in deelname dan kunt u meer informatie opvragen via de contactbutton.

Open inloopmoment &

Oudercursus Hoogbegaafd thuis

 

Ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

 • vermoed je dat je kind hoogbegaafd is?
 • zit je kind niet lekker in zijn of haar vel?
 • loopt je kind op school tegen problemen aan?
 • wil je je kind beter begrijpen?
 • heb je vragen over de opvoeding van je hoogbegaafde kind?

 

De opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen gaat niet altijd vanzelf. Als ouder(s) van een hoogbegaafd kind kan je dan ook met verschillende vragen zitten. Soms is er behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning. Hoe fijn is het dan om als ouder(s) serieus genomen te worden wanneer je op zoek bent naar antwoorden.

 

We kunnen op verschillende manieren samen in gesprek gaan:

 

Open inloopmoment

Regelmatig is er een open inloopmoment, de data worden op mijn site en mijn facebookpagina bekend gemaakt, dus houdt deze regelmatig in de gaten.

Tijdens de open inloop is er ruimte om vrijblijvend vragen stellen over hoogbegaafdheid, het gedrag van je kind, school, intelligentieonderzoek, diagnostisch doortoetsen, over de GelukkigHB groepen of de oudercursus onder het genot van een kop koffie of thee.

 

Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd.

In 5 bijeenkomsten van 2 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • theorie van Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

 

In de cursus krijg je als ouders wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen is een belangrijk onderdeel van de cursus. In combinatie met de praktische coaching is de cursus ook een middel tot zelfreflectie en visie-ontwikkeling.

De investering voor 5 bijeenkomsten van 2 uur is € 195,– per deelnemer.

Een tweede deelnemer heeft een investering van € 180,–.

De oudercursus vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

 

Onderwijskundig advies en/of begeleidingstraject


Leerkrachten van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen:

 • vermoed je dat een leerling hoogbegaafd is?
 • zit je hoogbegaafde leerling niet lekker in zijn of haar vel?
 • loopt je hoogbegaafde leerling in de groep tegen problemen aan?
 • wil je je hoogbegaafde leerling beter begrijpen?
 • heb je vragen over passende begeleiding van je hoogbegaafde leerling?
 • heb je ondersteuning nodig in het creëren van passend aanbod voor je hoogbegaafde leerling?


De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs gaat niet altijd vanzelf.

Het afstemmen van het basisaanbod op de ontwikkelbehoeften van hoogbegaafde leerlingen kan uitdagingen geven. Als school en als leerkracht wil je voor alle leerlingen passend onderwijs kunnen realiseren, inclusief het onderwijs voor je hoogbegaafde leerlingen. Dan kan er behoefte zijn aan advies en/of begeleiding.

 

Advies en begeleiding kan onder andere bestaan uit: 

 • kennis en inzicht verwerven in hoogbegaafdheid door middel van wetenschappelijk onderbouwde informatie
 • advies in het passend begeleiden van de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen
 • advies in het opzetten van passend aanbod voor hoogbegaafde kinderen
 • begeleiding in het afstemmen van handelen op de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen
 • begeleiding in het afstemmen van aanbod op de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen
 • coaching on the job


Onderwijskundig advies en/of een begeleidingstraject bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde informatie verweven met praktische toepassingen hiervan.

In combinatie met 'coaching on the job' is het een middel tot zelf- en teamreflectie evenals visie-ontwikkeling.

We kunnen samen in gesprek gaan om af te stemmen wat passend is voor jullie school.


De investering voor onderwijskundig advies en/of een begeleidingstraject bedraagt €85,- per uur (excl. reiskosten)

Het intakegesprek (€40,-) is gratis als besloten wordt over te gaan tot een adviserings- en/of begeleidingstraject.


Data worden in gezamenlijk overleg afgestemd.

Privacy

Het is goed te weten dat de privacy van u en uw kind gewaarborgd zijn bij Alcedo-HB. Persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen/bewaard en worden nooit zonder uw goedkeuring naar derden doorgestuurd. Vanaf 14 jaar vragen wij ook de goedkeuring van uw kind.